2014-2015 10.Sınıf matematik konuları

2013 Şubat ayında matematik müfredatı tamamen Antalya escort yenilenmişti.İlk kez 2013-2014 yılında 9.sınıflarda uygulandı yeni müfredat.

2014-2015 yılında da ilk kez Etiler escort 10.sınıflarda uygulanacak.

2014-2015 10.Sınıf matematik konuları:

1.Veri , Sayma ve Olasılık

1.1.Sayma yöntemleri

1.2.Faktöriyel

1.3.Permütasyon

1.4.Kombinasyon

1.5.Binom açılımı

1.6.Olasılık

1.6.1.Koşullu olasılık

2.Fonksiyonlarda İşlemler ve Uygulamaları

2.1.Fonksiyonların simetrileri ve cebirsel özellikleri

2.2.İki fonksiyonun bileşkesi

2.3.Bir fonksiyonun tersi

2.4.Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar
3.İkinci Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar

3.1.İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemeler

3.2.Bir karmaşık sayının a + bi (a, b!R) biçiminde ifade edilmesi

3.2.1. Karmaşık sayılarda toplama, çarpma ve bölme işlemleri ve özellikleri

3.2.2. Bir karmaşık sayının eşleniği

3.3. İkinci dereceden kadikoy escort bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişki

3.4. İkinci dereceden fonksiyonlar(parabol) ve grafikleri

4.Polinomlar

4.1.Polinom kavramı ve polinomlarda işlemler

4.2.Polinomlarda çarpanlara ayırma

4.3.Polinom ve rasyonel denklemlerin çözüm kümeleri

5.Analitik Geometri

5.1.Doğrunun analitik incelenmesi

5.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık

5.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatları

5.1.3. Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturma ve denklemi verilen iki doğrunun

birbirine göre durumlarını inceleme

5.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı

6.Dörtgenler ve Çokgenler

6.1.Dörtgenler

6.1.1.Dörtgen ve temel elemanları

6.1.2.Dörtgenlerde açı
6.1.3.Dörtgenlerde çevre ve alan hesaplamaları

6.1.4.Özel dörtgenler

6.1.4.1.Yamuk
6.1.4.2.İkizkenar yamuk
6.1.4.3.Dik yamuk
6.1.4.4.Yamukta uzunluk bağıntıları
6.1.4.5.Yamukta alan bağıntıları
6.1.4.6.Dörtgensel bölgenin ağırlık merkezi
6.1.4.7.Paralelkenar
6.1.4.8.Paralelkenarda alan bağıntıları
6.1.4.9.Eşkenar dörtgen
6.1.4.10.Eşkenar dörtgende alan bağıntıları
6.1.4.11.Kare
6.1.4.12.Karede alan bağıntıları
6.1.4.13.Deltoid
6.1.4.14.Deltoidde alan bağıntıları
6.1.4.15.Dörtgenlerin sınıflandırılması

6.2.Çokgenler

6.2.1. Çokgenlerin  açıklanması, iç ve dış açılarının ölçülmesi

7.Çember ve Daire

7.1.Çemberin temel elemanları

7.1.1.Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramları

7.1.2. Çemberde kirişin özellikleri

7.2.Çemberde açılar

7.2.1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açılar

7.3.Çemberde teğet

7.4.Dairenin çevresi ve alanı

8.Geometrik Cisimler

8.1.Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri

8.1.1. Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntıları

8.1.2. Dik dairesel silindiri ve dik dairesel koninin yüzey alan ve hacim bağıntıları

8.1.3. Kürenin yüzey Bahçeşehir escort alanı ve hacim bağıntısı

2014-2015 10.Sınıf Matematik konularını İNDİRİN (PDF )

Yorum Yapın
Video Hakkındaki Görüşleriniz nelerdir?