10.Sınıf Analitik Geometri Konuları

10.Sınıf Matematik Analitik Geometri Konuları;

MEB’in yayınladığı müfredatta yer alan kazanımlar;

5.1.Doğrunun analitik incelenmesi

5.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık

5.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatları

5.1.3. Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturma ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleme

5.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı

Alt Başlıklar:

Koordinat Doğrusu
Dik Koordinat Sistemi
İki Nokta arasındaki uzaklık
Orta Nokta
Bir doğru parçasını içten yada dıştan belli bir oranda bölen noktanın koordinatları
Üçgenin ağırlık merkezi
Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi
İki Noktası bilinen doğrunun eğimi
Denklemi bilinen doğrunun eğimi
Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi
İki noktası bilinen doğrunun denklemi
Özel Doğrular;
Eksenlere paralel yada dik doğruların denklemi
Başlangıç noktasından geçen doğrunun denklemi
İki doğrunun birbirine göre konumları;
Paralel doğrular
Dik doğrular
Çakışan doğrular
Bir doğrunun grafiği
Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı
Paralel iki doğru arasındaki uzaklık

Yorum Yapın
Video Hakkındaki Görüşleriniz nelerdir?